Sygdom

Som privat pasningsordning er vi ikke forpligtet til at sørge for pasning ved sygdom eller lignende. Vi har to vikarer tilknyttet, som vi må benytte kortvarigt. Vikarerne er godkendt af Aalborg Kommune og må træde til i stedet for en af os. Vi kan ikke garantere 100 %, at en af vores vikarer kan komme, og skulle det mod forventning ske, vil vi ringe til de børn, der er på kontrakt med den af os, der er syg.

OBS: Tjek Facebook-gruppen, da det oftest er hurtigere om morgenen at sende en fælles besked.

Syge børn

Sygdom kan være en lidt underlig diffus ting, for hvornår er et barn sygt? Et barn kan godt være sløjt og sygt, uden at det har feber. Lad derfor ikke barnets temperatur alene være afgørende for vurderingen af, om barnet er sygt eller ej, men vurder barnets almene tilstand. Møder man op med et barn, som er sløjt, må man forvente at blive bedt om at tage barnet med hjem igen. Dette er for det første for barnets egen skyld, da et sygt eller sløjt barn har det bedst med mors eller fars pleje og omsorg, men også fordi vi har de andre børn og deres familier i pasningsordningen at tage hensyn til.

Ved mæslinger, fåresyge, skoldkopper, skarlagensfeber og røde hunde må barnet først komme afsted, når det er feberfrit, og hævelse, udslæt eller sår er forsvundet. Hvis barnet har diarré, kan det pga. den store smitterisiko ikke modtages i pasningsordningen. Medicin gives, men kun hvis det er lægeordineret.

Skulle dit barn blive syg, eller holder barnet fri, vil vi gerne have besked så hurtigt som muligt og senest kl. 08:30 af hensyn til planlægning af dagen. Ved raskmelding vil vi gerne have besked aftenen før, senest kl. 20:00 hvis muligt. Dette er af hensyn til planlægningen af næste dag.

I Stampe modtager vi ikke et sygt barn, dels på grund af smittefare, men også fordi vi ikke kan give barnet den fornødne pleje og omsorg ved sygdom. Barnet bør først sendes i dagpleje igen, efter at barnet har været sygdomsfri i 24 timer. Vi modtager ligeledes heller ikke børn, som har fået Panodil eller andet smertestillende om morgenen.